Κτίριο - Περιεχόμενο

Κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση είναι καθημερινά εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους, κάθε ένας από τους οποίους είναι ικανός να την πλήξει, με συνέπεια ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά της.

Η Encore Insurance προσφέρει συμβολή κατά την έλευση των κινδύνων.

Αξιολογούμε τυχόν υπάρχουσες ασφαλίσεις και σας προτείνουμε την πιο συμφέρουσα από πλευράς καλύψεων και κόστους λύσης για εσάς μέσα από έρευνα της αγοράς.

Θα διαπραγματευτούμε τις πιο αξιόλογες επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα συμβόλαιο στα μέτρα σας. Και σε μία ζημιά θα είμαστε δίπλα σας με έγκυρες πραγματογνωμοσύνες, τεχνική - διαδικαστική υποστήριξη απαιτήσεων/αποζημιώσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τομείς ασφάλισης που ενδιαφέρουν μια επιχείρηση:

  • Ασφάλιση Περιουσίας και Απώλειας Κερδών
  • Ασφάλιση Αστικών ευθυνών (Γενική, Επαγγελματική, Εργοδοτική, Προϊόντος)
  • Ασφάλιση Ευθύνης στελεχών διοίκησης (D&O)
  • Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων
  • Τεχνικές ασφαλίσεις (C.A.R., E.A.R., C.P.M., M.B., E.E.I., D.O.S.)
  • Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών
  • Ασφάλιση Πιστώσεων και εγγυήσεων
  • Ασφάλιση στόλου οχημάτων
  • Ομαδική ασφάλιση Προσωπικού (με επεκτάσεις σε ατομικά προγράμματα και λύσεις σε περίπτωση απώλειας του Ομαδικού)
  • Ασφάλιση Διαδικτυακών κινδύνων (Cyber risks)