Προσωπικό Ατύχημα

Ατυχήματα μπορούν να μας συμβούν ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος και εάν βρισκόμαστε.

Διεθνώς εκτιμάται ότι τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου, μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο, ενώ κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ακόμα και στις πιο ήπιες καθημερινές μας δραστηριότητες.

Για την προστασία από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος, η Encore Insurance παρέχει τον πληρέστερο συνδυασμό καλύψεων της ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος, ανάλογα με το βαθμό παρεχόμενης προστασίας που επιθυμεί ο κάθε ασφαλισμένος και το ύψος που θα επιθυμούσε να διαθέσει για την ασφάλιση αυτή.

Μερικές από τις καλύψεις που προσφέρονται είναι:

  • Κάλυψη για απώλεια ζωής εξαιτίας ατυχήματος
  • Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα να εργαστεί ένα άτομο λόγω ατυχήματος
  • Πρόσκαιρη ανικανότητα να εργαστεί ένα άτομο λόγω ατυχήματος
  • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ατόμων που είχαν ατύχημα