Ασφάλιση Δανειοληπτών

Το στεγαστικό ή το καταναλωτικό δάνειο αποτελεί μία μακροχρόνια και σημαντική οικονομική δέσμευση.

Η εξασφάλιση της αποπληρωμής του στην περίπτωση που συμβούν απρόοπτα γεγονότα αποτελεί μια ουσιαστική ανάγκη.

Η Encore Insurance, σε συνεργασία με τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς, προσφέρει για τους κατόχους στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων πλήρη προγράμματα προστασίας και αποπληρωμής δόσεων.

Τα προγράμματα αποπληρωμής δανείων προσφέρουν ουσιαστική κάλυψη και σε περίπτωση απροόπτου γεγονότος, απώλειας ζωής ή αναπηρίας, η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα.