Είμαστε ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με περίπου 10% μερίδιο της συνολικής αγοράς ασφαλειών ζωής και γενικών για το 2020.

Ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας το 2000, ως μονάδα ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Eurobank.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Fairfax Financial Holdings Limited, ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο των ασφαλειών, μας εμπιστεύτηκε, και από τον Αύγουστο του 2016 ελέγχει από κοινού με την OMERS Administration Corporation, το 80% του Ομίλου.

Οι ελληνικές θυγατρικές μας δραστηριοποιούνται στους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα σε όλους τους κύριους ασφαλιστικούς κλάδους, με περισσότερους από 500.000 πελάτες.