Κατοικία - Περιουσία

Ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά μας στοιχεία είναι το σπίτι μας το οποίο εκτίθεται καθημερινά σε πολλούς κινδύνους.

Τα τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως για παράδειγμα η φωτιά, η κλοπή, η πλημμύρα και ο σεισμός, μπορούν ανά πάσα στιγμή να απειλήσουν την περιουσία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε χρήμα, χρόνο και εργασία και συγχρόνως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας.

Για αυτό και θα πρέπει να προβλέπουμε μακροπρόθεσμα και να σχεδιάζουμε μελλοντικά για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου ή απροσδόκητης ζημίας.

Η ασφάλιση της κατοικίας μας αφορά τις επισκευές της, το κόστος αντικατάστασης των ζημιών και τα επιπλέον έξοδα διαβίωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν εάν συνέβαινε κάποια καταστροφή από φυσικό αίτιο.

Η κλοπή περιεχομένου είναι επίσης μια σημαντική κάλυψη ασφάλισης κατοικίας. Με την ασφάλεια κλοπής ασφαλίζετε το περιεχόμενο του σπιτιού σας από πιθανούς κινδύνους με χρήσιμες παροχές ασφάλισης.

Στην Encore Insurance αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας του σπιτιού σας, είτε είστε ιδιοκτήτης είτε είστε ενοικιαστής.

Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες επιλέγουμε για εσάς ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, που κάνουν την ασφάλιση της κατοικίας προσιτή για όλους.

Οι βασικότερες καλύψεις στα προγράμματα είναι:

 • Φωτιά ή πυρκαγιά από δάσος
 • Φυσικές καταστροφές: Πλημμύρα/ Θύελλα/ Καταιγίδα/ Χιόνι/ Χαλάζι/ Παγετός
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα
 • Πτώση αεροσκάφους ή πρόσκρουση οχήματος
 • Πολιτικές ταραχές και κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Καπνός
 • Κάλυψη σεισμού
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη

Οι συμπληρωματικές καλύψεις είναι:

 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Έξοδα αποκοµιδής συντριµµάτων
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά
 • Προσωπική αστική ευθύνη
 • Αποζημίωση για την παραμονή σε προσωρινή κατοικία, έξοδα μεταφοράς
 • Έξοδα προσωρινής στέγασης και Απώλεια ενοικίων
 • Θραύση σωληνώσεων (ιδίες ζημιές) / έξοδα εντοπισμού της ζημιάς
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Έξοδα που θα χρειαστούν μηχανικοί και αρχιτέκτονες για την αποκατάσταση της ζημιάς