Για επιχειρήσεις

Κτίριο - Περιεχόμενο

Κτίριο - Περιεχόμενο

Κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση είναι καθημερινά εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους, κάθε ένας από τους οποίους είναι ικανός να την πλήξει, με συνέπεια ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά της.

Νομική Προστασία

Νομική Προστασία

Μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον η επιχείρησή σας ασκεί με επιμέλεια και υπευθυνότητα την δραστηριότητά της.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς.