Σύμμαχος στη Ζωή σου

  • Ιδρύθηκε το 1969 και για 43 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.
  • Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης, στη Ζωή, στην Υγεία, στην προστασία της περιουσίας, στις υπηρεσίες Βοήθειας και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
  • Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.
  • Αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή MEDICLINIC, Medifirst πολυιατρείο) και Βοηθείας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.)
  • 1η σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και 2η επί συνόλου αγοράς.