Σίγουρα, γρήγορα... απλά

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά από το 1890 όταν ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η προκάτοχος της Interasco. Η συνεχής και συνεπής παρουσία της εταιρείας στη διάρκεια των 120 χρόνων στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, την καταξιώνουν στη συνείδηση της αγοράς και της πολιτείας, ως εταιρείας κύρους και αξιοπιστίας. Τον Αύγουστο του 2006 ιδρύεται η Interasco A.E.Γ.Α. ως θυγατρική της εταιρείας Harel Insurance Investments and Financial Services.

Ο Όμιλος Harel, από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους στο Ισραήλ, με πάνω από 21.000.000.000 επενδεδυμένα κεφάλαια, 3.000.000 πελάτες, με 731.000.000 ? ίδια κεφάλαια και παραγωγή ασφαλίστρων πάνω από 1.700.000.000, στηρίζει την Interasco στην επίτευξη των στόχων της για έσοδα και κερδοφορία καθώς και την ισχυροποίηση της θέσης της στην Ελληνική αγορά.

Τα ιδιαίτερα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη της Interasco στον όμιλο Harel είναι:

  • η Interasco γίνεται μέλος ενός ισχυρού ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ομίλου,
  • αξιοποίηση των στενών συνεργασιών του ομίλου με κορυφαίους αντασφαλιστές,
  • η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του ομίλου τόσο σε ασφαλιστικό όσο και σε επίπεδο πληροφοριακής υποστήριξης, η δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων.
  • η δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων πελατών.