Στην Encore Insurance προσφέρουμε υποστήριξη και τις πλέον ανταγωνιστικές προσφορές για την ασφάλιση οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς παρέχοντας εμπλουτισμένες προτάσεις για τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών πελατών.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Η πιστή τήρηση του συγκεκριμένου κανόνα εξασφαλίζει άμεση αποζημίωση με απόλυτη συνέπεια, ελαχιστοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με προσιτά και σωστά ασφάλιστρα.

Τα προγράμματά μας περιέχουν μια σειρά από αναγκαίες και ουσιαστικές παροχές για την προστασία του οχήματος και του οδηγού, μαζί με καλύψεις προστιθέμενης αξίας.

Εκτός των βασικών καλύψεων που περιλαμβάνονται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πολλές από τις οποίες είναι υποχρεωτικές από την ισχύουσα νομοθεσία, προσφέρονται και πολλές προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου με ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης, οι όροι των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις βασικότερες:

 • μικτή ασφάλιση (ίδιες ζημιές)
 • ασφάλιση πυρός (πυρκαγιά, κεραυνοί, εκρήξεις)
 • ολική ή/και μερική κλοπή
 • φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, σεισμός, πλημμύρα, κ.ά.)
 • τρομοκρατικές ενέργειες
 • κακόβουλες ενέργειες
 • ενέργειες σε στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές
 • εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
 • υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • οδικής βοήθειας
 • νομικής προστασίας
 • προσωπικού ατυχήματος (οδηγού)
 • θραύση κρυστάλλων