Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στο δημόσιο τομέα της χώρας μας, καθώς και η περαιτέρω μείωση των συντάξεων στο μέλλον, αναμένεται να οδηγήσουν ακόμη περισσότερους Ελληνες στην ιδιωτική ασφάλιση.

Από τη στιγμή που ξεκινάτε την επαγγελματική σας πορεία, ξεκινάτε και μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, το οποίο θέλετε να διατηρήσετε και στα χρόνια στα οποία δεν θα εργάζεστε πλέον.

Το προσδόκιμο ζωής βαίνει αυξανόμενο και μόνο μέσα από ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης μπορείτε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, άνεση και ελευθερία κινήσεων.

H Ιδιωτική Ασφάλιση συνταξιοδότησης αποτέλεσε την πιο άμεση, αξιόπιστη και επιτυχημένη λύση σε πολλές χώρες του κόσμου που αντιμετώπισαν νωρίτερα, παρόμοια προβλήματα με εμάς.

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές συντάξεις λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (αποδοτικό) όπου αυτό σημαίνει ότι η αποταμίευση του κάθε εργαζομένου δημιουργεί ένα κεφάλαιο, ένα ατομικό απόθεμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη συνταξιοδότησή σας, στην επιθυμητή (προεπιλεγείσα) ηλικία.

Τα προϊόντα που προσφέρονται είναι είτε εφάπαξ ασφαλίστρου, είτε μηναίου ασφαλίστρου (περιοδικών καταβολών). Η συστηματική αποταμίευση, από σήμερα κιόλας, είναι μια κίνηση που θα σας επιτρέψει να διεκδικήσετε το μέλλον που ονειρεύεστε.

Πλεονεκτήματά της ιδιωτικής ασφάλισης συνταξιοδότησης:

  • Ο ασφαλισμένος μπορεί να ορίσει ο ίδιος και να «κλειδώσει» από σήμερα την ημερομηνία συνταξιοδότησής του, το ύψος της μηνιαίας σύνταξής του, το ύψος των εισφορών που θα καταβάλει και την διάρκεια καταβολής της σύνταξης.
  • Επιλογή στο τρόπο επένδυσης των χρημάτων σε προγράμματα εγγυημένης απόδοσης και συμμετοχής σε τυχόν υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων ή σε προγράμματα που στηρίζονται στις αποδόσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (προγράμματα Unit Linked).
  • Επιλογή του τρόπου καταβολής των ασφαλίστρων α) σε δόσεις (μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, β) με εφάπαξ καταβολή στην αρχή του προγράμματος και χωρίς καμία άλλη καταβολή μέχρι την έναρξη της συνταξιοδότησής του.
  • Δυνατότητα επιλογής μεταβίβασης της σύνταξής του.
  • Δυνατότητα επιλογής καταβολής μέρους ή όλου του λογαριασμού σε εφάπαξ.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Encore Insurance, με την συμπλήρωση του ειδικού εντύπου του επενδυτικού σας προφίλ, είναι σε θέση να σας προτείνουν τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες λύσεις για την σύνταξη σας από το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς.